Doa dan Harapan Terbaik

Cecep Y Pramana Hamdan Naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni’amahu wa yukafi hu majidah, kama yan bagililjalali wajhikal kariimi wal adiimi sultonik Ya Allah…Telah kami selesaikan tugas-tugas kami, pekerjaan-pekerjaan kami hari ini. Bila tugas-tugas tadi, pekerjaan-pekerjaan tadi akan berujung pada dosa dan kesalahan, beri kami kekuatan untuk memperbaikinya. Bila tugas-tugas