Rumah Pena MOTIVASI

Bayar ZIS Lewat Virtual Account (VA) LAZ UCare Indonesia

Ibnu Hajar Al Asqalaani berkata: “Zakat adalah suatu kepastian dalam syari’at Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah menegakkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama’ hanya berselisih dalam hal perinciannya, adapun hukum asalnya telah disepakati yaitu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya ia menjadi kafir”. “Ambillah zakat dari sebagian harta

Tunaikan ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH Lewat LAZ UCare Indonesia

Bapak/Ibu… menunaikan zakat merupakan rukun Islam, hukumnya wajib dilaksanakan setiap Muslim. Sebagai kewajiban, zakat juga memiliki berbagai keutamaan dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan rizki Bapak/Ibu, memberikan ketenangan dan limpahan RahmatNya. Aamiin. Mari tunaikan ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF (ZISWAF) juga Peduli Sosial untuk